2022 Návštěva v základní škole


1. března děti navštívily 1. třídu v ZŠ Praskačka. Poznaly tam nejen své kamarády ze školky z minulého roku, ale i ukázku vyučování. Paní učitelka Martina Burdová zapojila do hodiny i naše děti. Na interaktivní tabuli se učily psát písmeno „L“. Děti se podívaly i do školní družiny, tělocvičny a jídelny. Moc se nám návštěva ve škole líbila a my učitelky se budeme těšit, až naše budoucí prvňáčky uvidíme za rok v lavicích…