Exkurze na Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové


Ve čtvrtek 12. 6. jsme v rámci projektových dnů financovaných MŠMT- OPVVV podnikli exkurzi na Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. V nově zbudovaném planetáriu jsme v sále zhlédli a vyslechli poutavé a poučné vyprávění nejen o naší planetě a dějích, které se odehrávají ve vesmíru, ale i o vesmírných stanicích, raketách, hvězdách a znameních. Nádherná projekce zaujala nejen děti, ale i dospělé. Poté jsme se přesunuli do známé hvězdárny, kde jsme pozorovali, zprostředkovaně, dalekohledem Slunce. Nakonec si mohly děti koupit brýle na pozorování Slunce a jiné drobné upomínkové předměty.