2022 Sportovní den


Den dětí jsme společně oslavili sportem. Děti soutěžily v 5 disciplínách - hod míčkem na cíl, hod do dálky, přeskok přes švihadlo, skok z místa a běh na 60 m. Šestá, dobrovolná disciplína byl vytrvalostní běh, který jsme musely po 20 minutých ukončit. Děti by v sokolovně běhaly možná až do večera.
Odměnou jim byla zmrzlina z vozu, který za nimi přijel přímo do sokolovny.