Filters
Show Metadata
Keywords (3)
2022 MŠ Sedlice práce ve školce
Děti v Klubíčku nakrájely ovoce, které pak paní kuchařka upekla, a vznikl z toho pečený čaj. Každé z dětí si pak ten svůj v nazdobené skleničce odneslo domů.