Tématem oslav Dne Země v Novém Boru se v roce 2015 díky projektu CI2, o. p. s. stala změna klimatu. Do tradiční akce pro děti se letos zapojilo kolem 150 dětí a převládala velké spokojenost – jak na straně dětí, tak jejich učitelek a organizátorů. Přispěla k tomu velmi dobrá organizace a přívětivé jarní počasí. Akce byla zahájena v místním kině starostou a místostarostkou města a promítáním krátkých filmů o dopadech klimatické změny. Následně jednotlivé třídy (celkem 6 tříd) prošly celkem šest venkovních stanovišť, kde se vstřícnou formou (jinak než obvykle probíhá výuka ve školních lavicích) dozvěděli o různých asketech klimatické změny.
Součástí akce bylo vyhlášení výtvarné soutěže pro školy s tématem změny klimatu. Hlavním oceněním bylo předání vzrostlých sazenic 6 listnatých stromů (3 boky a 3 javory) zapojeným třídám.