4.2.2014 OSTRAVA

vernisáž výstavy
Lucase CRANACHA
v Ostravském muzeu

oboustranný obraz Lucase CRANACHA
Žehnající Jezulátko s křížem a Kristus Trpitel
( dílo bylo uloženo v depozitáři NG v Praze a nedávno zrestaurováno )

je přítomna paní kurátorka PhDr Olga KOTKOVÁ a pan docent Petr KUTHAN, restaurátor

úvodní slovo má paní ředitelka muzea

http://www.vzpominam.estranky.cz/clanky/vystavy/ostrava/ostravske-muzeum---28.12.2012.html