Filters
Show Metadata
Rating
  7x
Colored Labels
Keywords (2)
GeoRge_Foto www.georgefoto.cz
EXKURZE KRAKOV, MĚSTO KRÁLŮ, 22. - 28. IX.
INFONÁSTĚNKA průběžně aktualizována, pro rozbalení nutno ROZKLIKNOUT

Motto: Jsou-li Čech a Lech pokrevní bratři, pak Krakov připomíná jen nepatrně mladší dvojče Prahy
Citát kolegyně M. B.: Neveselý je pohled na Čecha a Poláka, kteří k dorozumění potřebují jazyk germánský.

VÝSTAVA fotografií z této i dalších exkurzí katedry DDD
17. AŽ 27. ÚNORA VE VESTIBULU FAKULTY

PŘI VERNISÁŽI 18. ÚNORA BYLI VYHLÁŠENI VÍTĚZOVÉ STUDENTSKÉ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE, BLÍŽE ZDE:
http://klastery.zonerama.com/Album/564651

!!!VYHLÁŠENA NOVÁ EXKURZE: HALIČ 2015
PODROBNĚJI ZDE: http://klastery.zonerama.com/Album/511983

PROGRAM EXKURZE 2014: Dopoledne v úterý bylo věnováno poznávání památek Starého Města (průvodcem historik umění Marcin P. Szyma). Odpoledne následovala prohlídka vybraných zajímavostí hradu Wawelu (Korunní pokladnice, archeologické vykopávky). Vycházku jsme zakončili u polského Slavína na Skalce, odkud zájemci odjeli na vernisáž výstavy do Tyňce. K hlavním cílům při výjezdu do západního okolí města patřil právě nejstarší polský klášter Tyniec, v němž probíhal mezinárodní workshop projektu Via Benedictina (dílny se po dva dny účastnilo několik studentů KDDD). Čtvrtek byl věnován východnímu okolí Krakova, cisterciáckému opatství Mogila, "druhému Wawelu", královskému zámku Niepołomice, solným dolům v Bochni a zámku Lubomirských ve Wiśniczu. V pátek dopoledne jsme navštívili ghetta Kazimierz a Podgórze (průvodce Marta Sztwiertnia) a odpoledne fakultativně klášter klarisek (výklad k představeným památkám S. Alžbieta, OSCl.). V sobotu následovala cesta krajem vápencových skal a četných hradů, tzv. Cesta Orlích hnízd, a naši "pielgrzymku" jsme uzavřeli v poutní svatyni na Jasné Hoře v Čenstochové.