Filters
Show Metadata
Colored Labels
V sobotu 21. září 2013 se konal již 20. ročník tradiční cyklisticko-turistické akce Expedice Buková hora, kterou pořádá ZŠ Velké Březno pro děti a občany. Letecký klub v Teplicích jim tam také tradičně létá zakroužit, zamávat. Letos však v Teplicích pršelo, nebylo pro let rogalem příznivé počasí a tak jsem uvítal, když mi Marek nabídl, že tam, jako vloni, zaletíme vrtulníkem. Zde jsou snímky z letu na akci a zpět.
************************************************************************
On Saturday, 21 September 2013 was held on 20 vintage traditional cyclists-tourist event Beech Mountain Expedition, organized by the school Great March for children and citizens. Flying club in Teplice them there also traditionally flies swirl, wave. However, this year in Teplice was raining, it was for years Rogal favorable weather so I welcomed when I Marek offered there, like last year,'ll fly by helicopter. Here are images of flight to the event and back. Translated by google.cz