Filters
Rating
  11x
  1x
Letošní vydařený čuník se nesl v duchu tradičních oprav a vylepšení Letinek. Panovala výborná atmosféra a všichni zúčastnění, kteří přidali svou ruku k dílu zaslouží obrovské dík. Pis on jů.