Filters
Show Metadata
Rating
  26x
Keywords (1)
plávanie
Za dažďa a silného vetra v rozbúrených vlnách Seneckých Slnečných jazier sa konal 3. ročník zimného plávania.