Blížícího konce sezóny jsme užívaly na Karlštejně zahaleném do podzimního hávu.
Díky souborům historického tance, šermu a dobové hudby ožila nejen Karlova ložnice s přilehlou kaplí Sv. Václava, Audienční síň či Královský sál předků, ale i nádvoří hradu a podhradí. Pro obveselení císaře i lidu předvedli své kejkle žongléři a klauni.
V neděli ve 12:30 jsme přihlížejícím na nádvoří předvedly "Kterak fraucimor we středowěku tančíwal".
Barunka si užila svůj úplně první dobový kostým. A já odjela pro změnu domů s obří skvrnou od darovaného červeného burčáku na šatech. Cestou tam i zpět náš kočár kdesi na objížďce přejel bludný kořen. Naštěstí to byl zřejmě jen menší kořínek, neboť jsme zase tam, kde máme být.
"Náš víkend provázel "zádrhel" :D