Ve dnech 30. 1. (sobota) až 5. 2. (pátek) 2016 se uskutečnil Lyžařský výcvikový zájezd SPŠ a VOŠ Chomutov.

Kurzu se zúčastnilo 71 žáků prvních ročníků doplněných dvojicí vybraných “třeťáků”. V doprovodném týmu byli dva externí instruktoři (naši bývalí žáci Marek Houška a Honza Cidlinský), sedm instruktorů z vlastních řad, externí zdravotnice (zdravotní sestra).

Po letech, kdy jsme pravidelně jezdili do hotelu Hnědý vrch, jsme byli nuceni změnit ubytování, neboť hotel je pro letošní sezonu uzavřen (výhled do budoucna je navíc velmi nejistý…). Posunuli jsme se zhruba o 300 metrů výše na hotel Energetik, neboť ten jediný v dané lokalitě vyhovuje svou kapacitou. Chybu jsme rozhodně neudělali. Byli jsme spokojeni s kuchyní (byť s výjimkami z řad žáků), většina snad s ubytováním i s přístupem vedení hotelu. Zájemci mohli ve volném čase využít hotelový bazén … Malou komplikací byl souběh s kurzem jednoho pražského gymnázia, který pro nás znamenal určitá menší omezení. Celkově však určitě převládá spokojenost.

Spokojeni jsme byli také s našimi žáky. Určitě je mohu pochválit, a to i přes některé drobné excesy jedinců. Velkou pochvalu zasluhují za přístup k samotnému výcviku. ale také například za aktivní zapojení do organizování nakládání a vykládání zavazadel, za schopnost připravit společný večer, kdy jsme se rozhodně nenudili, … a tak bych mohl pokračovat.

Jedinou kaňkou na celkovém velmi dobrém dojmu z celé akce je nepříjemné zranění jednoho z žáků. Se zlomeninou předloktí byl transportován Horskou službou, převezen do trutnovské nemocnice, prodělal dvě operace, nyní je již v domácím ošetřování. Držíme palce a přejeme brzké uzdravení bez následků. Další dvě zlomeniny (resp. naštípnutí) předloktí byly naštěstí lehčího charakteru (nekomplikované). Vždy se jednalo o snowboardisty. Na zraněních se podepsaly zejména značné výkyvy počasí. Během necelého týdne jsme zažili snad všechny typy kvality sněhu a počasí. Slunce pomálu, sněžení, déšť, vítr, mlhu, … sníh prachový, rozmoklý a těžký, jednou zase zmrzlý v led, téměř neuvěřitelné zvraty. Z oblevy přes pohádkovou zimu do oblevy a zpět.

Program kurzu byl beze zbytku splněn, včetně plánovaných přednášek a společného večera “Třída baví třídu”. Největší pokrok na svahu pochopitelně udělali úplní začátečníci. Velké poděkování náleží jejich instruktorům paní učitelce Fenclové a panu učiteli Zichovi. Na vyšší lyžařský level náš kurz již několik let povyšují výše zmínění externí instruktoři lyžaři Marek Houška s Honzou Cidlinským, také jim patří velký dík. Velkou posilou je instruktor snowboardista Ing. Pavel Spanilý (zaměstnanec školy). Děkuji však i ostatním instruktorům (paním učitelkám Škorpilové a Koubové, panu učiteli Růžičkovi) i zdravotnici kurzu Lence Šedové za jejich práci.

Kurz bude uzavřen formálně až konečným vyúčtováním, ale již nyní začíná příprava dalšího ročníku výběrem termínu apod. Snad budeme mít napřesrok přece jen lepší počasí, méně úrazů a alespoň tak dobré frekventanty jako letos …

vedoucí kurzu: Jiří Kouba