Ve středu 25.5.2016 přijeli studenti MFF Praha do naší školy se svou tradiční fyzikální show nazvanou Fyzika všemi smysly. Jednalo se již o třetí opakování této akce na naší škole a je nutno podotknout, že ani letos naši hosté nezklamali. Pro studenty prvních ročníků si připravili řadu zajímavých pokusů. Mimo jiné: experimenty s infračerveným zářením, elektrostatické hrátky, netradiční kulinářství s indukčním vařičem, svět pohledem USB mikroskopu, Magdeburské polokoule trochu jinak a samozřejmě oblíbený pokus s raketou nakonec. Hodina a půl, která byla na tuto akci vyhrazena, utekla jako voda a naši studenti si odnáší nové poznatky o fyzikálních dějích, které jim přijdou vhod nejen v hodinách fyziky v druhém ročníku. Další informace najdou případní zájemci
na: https://www.facebook.com/vsemismysly, kde také mohou naši studenti vyjádřit svůj názor na tuto akci.