Studenti Vyšší odborné školy, oboru Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT, dnes a zítra završují svá studia obhajobou absolventské práce a zkouškami z odborných předmětů a cizích jazyků před zkušební komisí u absolutorií.

Přejeme mnoho štěstí a úspěšné složení zkoušek!

foto Otakar Mašek, Ing. Radovan Šlégl