Od čtvrtka 9. května 2013 probíhá na naší škole praktická část maturitní zkoušky. Několika snímky z průběhu prvního dne zkoušky je zachycena soustředěná práce studentů třídy E4 v odborných učebnách a laboratořích.

(foto O. Mašek)