Dnes 31. 10. se na naší škole uskutečnil preventivní projektový den Neznalost zákona neomlouvá.

Žáci prvních ročníků se zúčastnili programu Jak se nestát závislákem. Jak se nestát závislákem je interaktivní program pro náctileté, který má být ininciačním prvkem k otevření problematiky závislosti. Skládá z několika tematických okruhů, z nich jsme letos realizovali ve spolupráci s PPP Chomutov (M. Palinkášová a K. Thótová) Cestu do závislosti, Rozhodování, Alkohol a Kouření.

Druhé ročníky na program Jak se nestát závislákem, který absolvovaly v loňském roce, letos navázaly tématem Kyberšikana.

Pro třetí a čtvrté ročníky byl připraven cyklus přednášek, jejichž cílem bylo žáky seznámit s problematikou zákona, ale také jim vysvětlit, kdy porušují autorská práva, jak probíhá exekuce, co je náplní práce státního zástupce, co je úkolem mediační a probační služby a jak probíhá výkon trestu ve věznici. Všehrdy.

(foto Mgr. O. Kubánková)