Ve dnech 29.8. – 5.9.2016 proběhl na naší škole bezplatný dvacetihodinový seminář: „Matematika a fyzika na technické vysoké škole“. Seminář byl zaměřených na základní matematické a fyzikální vědomosti (dovednosti) potřebné k úspěšnému nastartování technického vysokoškolského studia v prvních dvou semestrech akademického školního roku 2016/2017. V letošním roce se semináře účastnilo deset, převážně Našich, absolventů. Seminář byl rozdělen do devíti modulů (6x matematika a 3x fyzika) a pěti dnů. Jako přednášející se zapojili dva vyučující Mgr. R. Naxer a S. Pohl.

Všem účastníkům semináře přejeme úspěšné absolvování VŠ!!!
Komise M-F-Ch, Pohl S.

foto PaedDr. Pohl