Naši studenti čtvrtých ročníků dnes navštívili při příležitosti konání Dne otevřených dveří Západočeskou Univerzitu, Fakultu elektrotechnickou v Plzni.

foto Otakar Mašek