13. března na naší škole proběhla preventivní přednáška o nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti. Přednáška byla určena žákům 1. ročníků.
V ČR stále roste počet HIV pozitivních lidí. Za poslední tři roky byl pravidelně zaznamenán nárůst počtu lidí infikovaných HIV. AIDS už není jen nemoc homosexuálů a lidí, kteří si nitrožilně aplikují drogy, HIV se šíří prostřednictvím sexuálních vztahů a postiženi jsou právě mladí lidé.
Tomáš Řehák ve své přednášce hovoří o problematice nemoci AIDS, o sexu, lásce a věrnosti. Jeho snahou je povzbudit a vést studenty k tomu, aby přistupovali k sexu zodpovědně, zdrženlivě a nahlíželi na něj z hlediska zdraví a trvalých vztahů.
Přes závažné téma se rozhodně nejednalo o nějakou mentorující přednášku, naopak se panu Řehákovi podařilo interaktivní zábavnou formou hovořit nevážně o vážných věcech. O tom také svědčí ohlasy žáků: „Bylo to humornou formou, užitečné, poučné a zajímavé.“ „Přednáška byla podle mého velmi dobrá, dokonce i vtipná i přes to, že toto téma příliš vtipné není.“