Přijďte i Vy navštívit naši expozici na 5. ročníku veletrhu Technodays, který proběhne ve dnech 20. – 22. 4. 2017 v Městském divadle v Chomutově (B. Němcové 552/32, 430 01 Chomutov).
Cílem akce je:

seznámit žáky 6. – 9. tříd základních škol, středních škol, rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem
přiblížit jim provázanost nabízených učebních oborů s konkrétní poptávkou firem na trhu práce
pozitivní vnímání technických povolání – moderní povolání s budoucností
nastartovat spolupráci firem se SŠ, VŠ a výzkumnými ústavy
rozšířit možnosti brigád a stáží studentů ve stávajících firmách
cílené působení na rozhodování žáků i jejich rodičů o budoucím povolání směrem k technickým oborům a řemeslům

foto Otakar Mašek