Po didaktických testech a maturitních písemných prací, které se uskutečnily na začátku května, probíhají ve dnech 14. - 16. 5. 2014 na naší škole praktické maturitní zkoušky tříd A4, E4, S4 a V4. Po vylosování otázek žáci nastoupili do příslušných odborných učeben a laboratoří, kde proběhla jejich praktická činnost a ve druhém dni pak výsledky své práce zpracovávají na počítači.