Ve čtvrtek 26.6.2014 se v rámci projektu ”Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje” uskutečnila s žáky třídy A3 a vybranými žáky ze ZŠ Na Příkopech exkurze do firmy Puls investiční, s.r.o. Účastníci exkurze se dozvěděli o historii a současnosti firmy a jejich produktech. Nejzajímavější částí exkurze byla vlastní prohlídka provozu s vysvětlením používaných technologií. Jsme rádi, že jsme mohli žákům ukázat firmu, která není jen pouhou „montovnou“, ale má i vlastní vývoj a ve které je zaměstnána spousta absolventů naší školy. Akce se vydařila a doufám, že přispěje ke zvýšení zájmu žáků o studium technických oborů. Děkujeme všem, kteří pomáhali připravit a zrealizovat tuto exkurzi a těšíme se na další spolupráci.

( příspěvek připravil Ing. Petr Kadeřábek )