Ve dnech 22. - 26.6. 2014 se v prostoru Chomutov - Machův mlýn uskutečnil další ročník Sportovně turistického kurzu pro žáky druhých ročníků. Kurz je zaměřen na cyklo respektive pěší turistiku, hry v přírodě a další volnočasové sportovní aktivity. Již po čtvrté jsme zvolili Machův mlýn nedaleko známého hradu Krakovec, kde jsme dlouhodobě spokojeni.

Ve výsledku si troufám říci, že se nám kurz vydařil. Velmi důležité je vždy počasí. S výjimkou jednoho dne nepršelo, teploty byly pro naši činnost (kromě koupání) téměř ideální. Podmínky v Machově mlýně jsou pro sportovní kurz velmi příznivé, spokojeni jsme byli s kuchyní. Co je však nejdůležitější, vrátili jsme se v pořádku, bez jediného vážnějšího úrazu. Poznali jsme kus krásné české krajiny a snad jsme se při tom i bavili. Někteří sice také více či méně trpěli, další si museli přiznat, že se poněkud přecenili atd. Jiní, do kterých by jste to někdy ani neřekli, zase překvapili svou houževnatostí, šikovností, smyslem pro týmovou práci, dobrou povahou ... Přes určité problémy s chováním několika jedinců ze třídy 2C, hodnotíme naše chlapce vesměs pozitivně a té pohodové většině chci poděkovat za spolupráci, slušnost a přístup. Rádi je ve třetím ročníku přivítáme na kurzu vodáckém, který je výběrový ( a to jak ze strany žáků, tak ze strany vedení kurzu).

Stručně k našemu programu. V neděli jsme absolvovali cestu na Machův mlýn. Někdo jel celou cestu na kole, jiný se popovezl autobusem do Podbořan, aby nasedl až zde (i tito borci překonali na kole vzdálenost 50 km, což je u nesportovců výkon), pěší turisté se vezli a zajišťovali přepravu zavazadel. V pondělí dopoledne jsme absolvovali první vyjížďku v přerozdělených družstvech po nedalekém okolí, odpoledne jsme skotačili v lese a na louce při drobných hrách - "medvěd brtník", "boj o průsmyk", "boj o vlajku", "orlí pero", "lesní tajenka". V úterý následovala další vyjížďka po družstvech dle výkonnosti a odpoledne bylo věnováno volnému sportování a dalším činnostem v rámci osobního volna. Večer jsme společně opekli "buřtíky". Ve středu jsme si zasoutěžili v jízdě zručnosti, cyklistické "časovce" a přespolním běhu "pěšáků" Poprvé v historii vyhrál obě cyklistické soutěže jeden a týž borec a stal se nekorunovaným králem kurzu - Jirka Petr z 2B. Třída 2B byla ostatně celkově nejúspěšnější. Odpoledne následovala třetí a také poslední vyjížďka po okolí, po večeři jsme vyhlásili výsledky, zhodnotili, pobalili, někteří poseděli u ohně ... Ráno jsme poklidili a po skupinách se vydali na cestu k domovu. Naše nožky již přivykly cyklickému pohybu, družstva doladila svou součinnost, .... jako kdybychom jeli kratší vzdálenost.

Závěrem chci poděkovat všem svým kolegům, kteří se vzdali pohodlí svého domova a bez nichž, bych podobnou akci vůbec nemohl pořádat. Jmenovitě potom panu učiteli Růžičkovi za zabezpečení technického servisu, bez něhož by mnozí frekventanti "dojeli" velmi záhy.

Tak snad zase za rok s právě končícími prváky na shledanou v Machově mlýně.

vedoucí kurzu: J. Kouba