Přestože tento významný den byl letos uprostřed podzimních prázdnin, několik našich žáků si našlo čas a jako již tradičně jsme se zúčastnili připomenutí tohoto velmi významného mezníku naší historie.
Celý akt se konal 28. října ve 12. 00 v přilehlém parku T. G. Masaryka a po oficiálních projevech naši studenti položili k soše T. G. M. květiny společně se zástupci dalších veřejných institucí včetně primátora města Chomutova. Celý pietní akt byl poté zakončen českou státní hymnou.
Děkujeme zúčastněným studentům za reprezentaci školy.