Ke konci minulého týdne si vyzkoušeli žáci tříd 2.D a 2.E (skupina paní Naxerové) výuku programování v rámci předmětu výpočetní techniky netradičním způsobem. Právě ve 2. ročníku se po většinu školního roku programuje v jazyce C#, ale ve čtvrtek a v pátek žáci uvedených tříd dostali do ruky namísto obvyklých zadání „školských úloh na programování“ vývojové desky Arduino a elektronické součástky a získali tak příležitost vyzkoušet si svoje programátorské dovednosti ve spojení se znalostmi z elektrotechniky. Většina z nich se doposud s vývojovou platformou Arduino nesetkala, ale přesto své úkoly bez větších problémů splnili, ačkoliv se Arduino programuje v trochu odlišném programovacím jazyku vycházejícím z jazyka C. V tuto chvíli se již žáci těší, až budou mít v dalších hodinách opět příležitost uplatnit algoritmizaci a programové konstrukce, které jsou společné všem programovacím jazykům, při řešení úloh bližších reálnému životu. Vždyť právě IoT (internet věcí) v současnosti „hýbe světem“ a zpřístupňuje základy programování i moderní technologie širokým masám lidi od dětí až po seniory.

Od ledna plánujeme pro žáky 1. ročníku kroužek Arduina, aby se i žáci ročníku, který ještě nemá základy programování, naučili myslet při řešení zajímavých úloh, které „kopírují“ skutečná technická řešení nebo alespoň podnítí zájem žáků o techniku. Na příkladu 2. ročníku je vidět, že i žáci, kteří doposud „těžce bojovali“ s proměnnými, podmínkami, cykly a poli, projevili zájem o neobvyklé zpestření výuky a aktivně se zapojili.