Dne 11.2.2015 žák 2. A Zdeněk Fišr prezentoval svůj projekt v rámci soutěže Cena děkana, pořádané Fakultou dopravní při ČVUT v Praze. Konference k soutěži se konala v sídle FD na Starém Městě v centru Prahy. Během prosince Zdeněk sepisoval svůj projekt s názvem “Modernizace trati Ústí nad Labem – Kadaň – Prunéřov a nový model dopravy”, zaslal jej odborné porotě a následně byl pozván na tuto konferenci, aby jej odprezentoval porotě a ostatním soutěžícím. Nakonec obhájil 5. místo z celkových 14 projektů. Na akci mimo jiné potkal nemálo zajímavých lidí se stejnými zájmy. Projekt se zamýšlí nad možnostmi rekonstrukce zejména stanic na této severočeské trati a také možným rozsahem provozu, jak jej navrhl sám autor.

Příspěvek připravil: Zdeněk Fišr (žák třídy 2. A)

Foto: FD ČVUT

Ostatní foto: http://cena-dekana.fd.cvut.cz/fotogalerie.php#7_rocnik