Dne 6. března 2015 jsme se od 12.00 hodin zúčastnili pietní akce u příležitosti připomenutí 160. výročí narození prvního Československého prezidenta T. G. Masaryka. Naši školu reprezentovala třída 2.C a Jakub Jača a Pavlína Stejskalová položili k památníku T. G. M. za naši školu květiny.
Děkuji všem za příkladnou reprezentaci školy.