Ve středu 11.3.2015 se na ZŠ Na Příkopech konalo okresní kolo soutěže v programování. V kategorii "Programovací jazyky mládež" se na 1. místě umístil Michal Füleky (V3) a na 3. místě Milan Hotovec (2.B). V kategorii "Aplikační Software - tvorba webu" obsadil 2. místo Ondřej Naxer (E3). Mezi soutěžící, které navrhla hodnotící komise pro postup do krajského kola, byli zařazeni Michal Füleky a Ondřej Naxer, o Ondřejově postupu ještě rozhodne krajská komise. Umístění našich zbývajících soutěžících naleznete v kompletní výsledkové listině, kde jsou uvedena i bodová hodnocení. Bez ohledu na umístění chválíme všechny naše studenty za vzornou reprezentaci školy, soutěžní zadání bylo obtížnější než očekávali a jistě by byly jejich výsledky ještě lepší, kdyby měli příležitost se seznámit se zněním zadání z předchozích ročníků.