Průmyslováci si připomněli 70. výročí ukončení 2. světové války

Žáci naší školy si v uplynulých dnech připomínali hlavní události konce 2. světové války nejen v hodinách společenskovědních předmětů a cizích jazyků, ale i při konkrétních vzpomínkových akcích.

Ve středu 6. 5. 2015 všichni zhlédli polský film Město 44, který umělecky zpracovává události Varšavského povstání roku 1944.

Následující den se žáci ze tříd 1.B, 2.A a 2.C zúčastnili projektu „Po stopách pochodu smrti ze Žatce kolem Ohře do Března u Chomutova za pamětníky šoa (holocaustu)“.

„Celý den začal prohlídkou synagogy v Žatci, poté jsme zdolali pěšky patnáctikilometrovou trasu podél řeky Ohře. Po příchodu do Března jsme navštívili pietní místo, kde je pohřbeno asi 300 obětí transportu smrti z dubna roku 1945. Poté jsme v místní škole besedovali se dvěma pamětníky, kteří přežili holocaust – paní Evelínou Merovou a panem Tomanem Brodem. Jejich vypravování v nás zanechalo nezapomenutelný zážitek.“ Tak se vracejí k prožitkům z aktivně stráveného dne Milan Boháček a Jakub Vašek, žáci 1.B.

Další skupiny žáků vedené Ing. Galuszkovou během Státního svátku Dne vítězství 8. 5. 2015 uctily památku padlých ve 2. světové válce u pomníků na hřbitově a v Městském parku v Chomutově položením květin.

Všem studentům, kteří se aktivně zapojili do uvedených vzpomínkových akcí, patří poděkování za účast a vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Dagmar Jonášová