Do laboratoří Elektrotechnických měření ( vedoucí lab. Ing. P. Kadeřábek ) vyrobil technik školy 2 nové učební pomůcky - přípravky k měření voltampérových charakteristik výkonových RGB svítivých diod, stále hojněji využívaných v osvětlovací technice. Mimo názorného vysvětlení rozdílných tvarů charakteristik určených typem polovodičového materiálu, z nichž je čip diod vyroben, přípravek také umožňuje demonstrování fyzikálního principu aditivního směšování barev, jež je využíván v téměř všech současných typech obrazovek.

( foto a výroba přípravků O. Mašek )