V rámci projektu „Mateřinky“ naší školu dnes navštívily za doprovodu svých paní učitelek děti z vybraných chomutovských Mateřských škol. Děti si se zaujetím prohlédly a zábavnou formou se seznámily s technikou v laboratořích, odborných učebnách a dílnách naší školy. Vyzkoušely si práci s interaktivní tabulí, lineárním robotem, proměnily svůj hlas na robotický a vlastnoručně vyrobily mostní pilíře, jejichž funkčnost a pevnost samy ověřily. Děti odcházely nabité novými zážitky a vědomostmi.