Ve čtvrtek 18.6.2015 se v rámci projektu ”Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje CZ.1.07/1.1.00/44.0005” uskutečnila s žáky třídy E3 a vybranými žáky ze ZŠ Školní prohlídka 3D Planetária v Plzni s promítáním třírozměrných filmů „Obloha nad Plzní“ a „Astronaut“ a dále prohlídka expozice Techmania. Studenti tak měli možnost vidět díky nejmodernější projekční technologii populárně-naučné filmy o astronomických jevech, noční obloze, vzniku života na planetě Zemi i přírodě, průlet mezihvězdným prostorem až za hranice naší galaxie. K vidění byly i velmi zajímavé technicko-didaktické pomůcky a přístroje z oborů optika, termika, akustika, hydromechanika, elektřina, mechanika plynů a mnoho dalších v Science centru Techmania, kde si studenti i žáci ZŠ mohli vyzkoušet v praxi „jak to funguje“ a ověřit si tak své teoretické znalosti ze školy.