Ve dnech 21. – 25. 6. 2015 (neděle až čtvrtek) se uskutečnil tradiční Cykloturistický kurz žáků druhých ročníků. Kurzu se zúčastnilo 94 z původně 109 přihlášených žáků. 70 borců absolvovalo kurz na kolech, 24 potom provozovalo pěší turistiku. Tyto základní aktivity byly doplněny společným programem. Sem můžeme zařadit hry v přírodě, časovku cyklistů, přespolní běh pěšáků, jízdu zručnosti (zúčastnili se všichni) a novinku orientační běh.

Úvodem chci říci, že až na drobné problémy s několika málo nevycválanými jedinci, musím účastníky pochválit a poděkovat jim za jejich příspěvek k hladkému průběhu kurzu. Nejdůležitější je absence větších úrazů či vážnějších onemocnění. Postihlo nás naštěstí pouze natržené obočí (bez šití – srážka spoluhráčů), dvě teploty z nachlazení, několik klíšťat a jiné drobnosti, byť i ty mohou být pěkně nepříjemné.

Počasí nebylo sice úplně perfektní, občas jsme zmokli, občas se schovali, ale dalo se to vydržet. Ve finále asi lepší, než nějaká velká vedra.

Mohl bych zde jmenovat jednotlivé vítěze všech závodů a soutěží, ale o to v podstatě vůbec nešlo a nejde. Jde nám zejména o to, ukázat našim svěřencům, že se volný čas dá strávit aktivně, co zhruba obnáší zejména cykloturistika. Její příjemnou stránku, pro nepřipravené její náročnost, některé zásady a pravidla atd. Je mi jasné, že někteří vše ocení až po letech, anebo možná také nikdy … Pokud se však kurz líbil alespoň části frekventantů, pak měl smyl a já si troufám věřit, že tomu tak bylo.

Závěrem chci poděkovat všem svým kolegům, bez kterých by to nešlo. Své fyzické a psychické síly ve prospěch naší většinově zdatnostně ochabující mladé generace nasadili tito kolegové: pan Zicha a drahé kolegyně Rendlová, Reinerová, Škorpilová, Weinfurterová, Fenclová a Primasová. Zvláštní dík patří panu Růžičkovi, který se ve svém volném čase místo odpočinku věnoval poraněným bicyklům. Největší dík patří mé zákonité kolegyni z kabinetu TvS za zcela zásadní pomoc při přípravě i realizaci kurzu. Nesmím zapomenout ani na zdravotnici kurzu slečnu Lenku Šedovou, která je již stabilním členem našeho instruktorského týmu a je pro náš klid velkým přínosem.

Poděkování patří také chlapcům, kteří pomáhali pořizovat fotodokumentaci, i všem ostatním, kteří udělali něco navíc ve prospěch ostatních (nakládání, táborák atd.)

Tak snad zase za rok se současnými prváky!

vedoucí kurzu a pomocný instruktor J. Kouba

foto Jindřich Richter (2.B) a ostatní členové kurzu