Letní aktivita zejména pro děti, pořádaná Dílnou ručního papíru v Litoměřicích