Tradiční listopadové setkání všech generací výtvarnických nadšenců.
Fotografovala
paní Jarmila Kacarová.