Výstava Dílny ručního papíru Litoměřice v Galerii Viktora Preissiga ve Světci u Bíliny