Tvůrčí pondělky, prázdninové dílny v zámecké zahradě v Ploskovicích. Dílna ručního papíru Litoměřice