Fotky z akcí které pořádal nebo se jich účastnil elmtpro.com
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Externí dodávky na akce jiných firem