Římskokatolická farnost Újezd u Valašských Klobouk patří do děkanátu Valašské Klobouky, který patří do Olomoucké diecéze.
Území farnosti tvoří Újezd, Drnovice, Loučka, Slopné, Vysoké Pole.
Farní kostel: kostel svatého Mikuláše v Újezdě u Valašských Klobouk

Kostely a kaple naší farnosti:
- kostel svaté Anežky v Drnovicích
- kaple svatého Václava v Domově důchodců v Loučce
- kaple P.Marie Bolestné na Ploštině
- kostel svatého Rocha ve Slopném
- kaple Panny Marie ve Vysokém Poli

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Public Albums