Filters
Show Metadata
Keywords (5)
2022 70-300mm Letadla Macerka Žatec
Na letišti "Žatec-Macerka" ležícím mezi Žatcem a Čeradicemi se uskutečnila akce, lákající děti všeho věku k podívané a na nebi i na zemi.
Ukázka akrobacie seskoky parašutistů, mnoho zajímavých informací. To byl, možná v mnohé mysli stále je, nevšední zážitek, umocněný navíc počasím, jež se umoudřilo očividně na objednávku.

Další alba roku 2o22