Alisy Běh Trojzemím 2017 - 1. Ročník
Zimní pochody
Alisy Běh Trojzemím 2018 - 2. Ročník
Běh Trojzemím 2019 - 3. Ročník
FITHAM Běh Trojzemím 2022 - 4. ročník
ALISY Běh Trojzemím 2023 - 5. ročník
ALISY Běh Trojzemím 2024 - 6. ročník