Fotogaléria Rímskokatolíckej farnosti Brezovica.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi fotografiami k uchovaniu si spomienok na život v našej farnosti.
Zo života farnosti
Kňazi
Kostol