Střední zdravotnická škola, Purkyňova 256, Svitavy