Jsem ze Šluknovského výběžku a jmenuji se Irena Wenischová. Těší mě tímto způsobem (fotografováním) blíže poznávat přírodu kolem nás a přeji i dalším, aby viděli nejen tu nádheru a pestrost, ale také složitost živých organismů, která jistě svědčí o jejich původu. Případný kontakt irewen345@seznam.cz
Novinky
Ptáci-pěvci
Ptáci-ostatní
Motýli-denní,soumračníci
Motýli- noční a ostatní
Ostatní hmyz (brouci, mouchy,...)
Savci, obojživelníci a měkkýši
Rostliny, krajiny, výlet
ZOO, botanická zahrada