Tanchi = tanečně pohybové studio věnující se současnému pojetí tance, kreativnímu tanci a pohybovému divadlu. Fotky jsou prezentací studia. Zakladatelka a vedoucí studia je Lenka Červená. Více informací o studiu najdete na www.tanchi.cz