Tanchi = tanečně pohybové studio věnující se Současnému a Kreativnímu tanci, somatickému pohybu, Pilatesu a Kruhovým tancům. Nabízím kurzy a workshopy pro děti, mládež a dospělé. Fotky jsou prezentací studia. Zakladatelka a vedoucí studia je Lenka Červená. Více informací o studiu najdete na www.tanchi.cz
TANEČNÍ LEKCE
TÁBORY
VYSTOUPENÍ
WORKSHOPY
AKCE VE STUDIU